Mon. Jul 15th, 2024

Business News on the Fly

Arbetande utländska arbetsstatistik

Det diskuteras idag mycket om Working Foreign Labour i Kina. Majoriteten av dessa diskussioner handlar om illegal invandrararbetskraft, som ofta får skulden för de dåliga ekonomiska förhållandena. Det finns dock en grupp arbetare som har fått lite uppmärksamhet; den utländska hushållsarbetaren. Många människor inser inte att denna grupp arbetare utgör det största kinesiska befolkningssegmentet. Majoriteten av världens 5,3 miljoner migranter kommer från Kina. Medan lönerna är lägre än de flesta andra länder är Kinas arbetsförhållanden mycket bättre än någon annanstans i världen.

Den nya aristokratiska klassen, som uppstod under Kinas öppning för resten av världen, omfattade de många miljoner människor som tvingades lämna sitt hemland och komma in i landet. De kom mest från landsbygden där jordbruket var den mest lukrativa industrin. När de migrerade till städerna, bildade de små fiskesamhällen längs floder, vattendrag och sjöar i vad som blev känt som fiskskålar. Dessa städer blev huvudkontoret för många nya företag, som erbjöd jobb till den nya arbetarklassen som utgjorde Kinas arbetarklass.