Sun. Jun 16th, 2024

Business News on the Fly

Faktorer som påverkar ogiltighet i avtal

Avtal görs vanligtvis dagligen. Dessa avtal kan vara mellan två personer, två företag, två välgörenhetsorganisationer eller två politiska partier. Avtalen kan också vara mellan fler än två parter. Hur som helst kan avtal bara vara giltiga om de har uppfyllt flera krav. Det första kravet är vittnen. För att ett avtal ska vara giltigt måste det bevittnas. Alla parter i avtalet måste ha sina egna vittnen. Ogiltighet av avtal uppkommer vanligtvis när ett eller flera av kraven inte har uppfyllts. Till exempel kanske en av parterna inte är i laglig ålder. De kanske inte heller har ett sinnligt sinne. När allt kommer omkring kan avtal bara ingås av människor som förstår vad de får till. Avtal måste också undertecknas och dateras. De måste också tydligt ange namnen på de parter som ingår avtalet.